un servitute este dreptul de a folosi terenul altei persoane pentru un scop declarat. Poate implica o zonă generală a proprietății sau o porțiune specifică. Un drept de drum este un tip de servitute care dă cineva dreptul de a călători în întreaga proprietate deținută de altcineva.

servitute vs. dreptul de drum

un drept de drum permite cuiva să călătorească prin proprietatea dvs. pentru a ajunge într-o altă locație. Nu are niciun efect asupra dreptului de proprietate asupra terenului. Un drept de trecere poate fi oferit publicului larg sau doar unuia sau mai multor persoane.,servitute acorda o altă entitate sau persoană fizică dreptul de a utiliza terenul. O vor folosi pentru a ajunge de la punctul A la punctul B în cazul unui drept de drum. Aceasta este cunoscută ca o servitute brută și, din nou, nu transmite drepturi de proprietate.o servitute appurtenant se alătură două parcele separate de teren, și merge cu proprietarul proprietății în cazul în care proprietatea ar trebui să schimbe mâinile.alte tipuri de servitute

o servitute poate da unei companii de utilități dreptul de a ridica linii electrice sau de a îngropa o conductă de gaz pe un tract de pământ., O dezvoltare de locuințe ar putea avea un servitute care îi permite să construiască și să mențină o instalație de stocare a apei.

ambele servitute ar fi, probabil, incluse într-o descriere de faptă și să rămână în vigoare în cazul în care terenul a fost vândut.

cum funcționează o servitute: un exemplu

Doamna Smith deține un teren care se învecinează cu Pădurea Națională Nantahala. Pădurea este o zonă populară pentru drumeții, alpinism și pescuit. Scott, un excursionist avid, locuiește alături, dar pământul său nu atinge și nu se învecinează cu pământul forestier național., El trebuie să acceseze pădurea mergând sau conducând la un punct de intrare publică pentru a evita încălcarea proprietății.prin urmare, doamna Smith, acordă Domnului Scott un drept de serviciu. Acest lucru permite tuturor proprietarilor actuali și viitori ai proprietății sale să-și traverseze pământul pentru a accesa Pădurea Națională. Servitutul devine o parte a faptei pentru ambele proprietăți.Doamna Smith ar putea acorda o servitute unei alte persoane pentru a face același lucru, dar fără a o adăuga la fapta ei., Acest tip de servitute ar expira în mod normal, la un anumit moment sau la un anumit eveniment, cum ar fi moartea persoanei care beneficiază de ea.

efectul unei servitute

proprietarul care acordă o servitute, de obicei, nu poate construi structuri într-o zonă prescrisă care o înconjoară sau nu poate folosi garduri care ar împiedica accesul. Alte activități ar putea fi, de asemenea, interzise.una dintre cele mai mari probleme observate în domeniul imobiliar implică cumparatori care achiziționează o casă fără cunoștințe de servitute existente., S-ar putea să intenționeze să instaleze o piscină, dar nu dezvăluie această dorință nimănui. De asemenea, nu revizuiesc angajamentul de titlu sau raportul preliminar al titlului înainte de închidere.proprietarul de cumpărare nu poate instala piscina în cazul în care o servitute se execută în zona desemnată. Proprietarul serviciului poate lua măsuri legale pentru a forța proprietarul proprietății să o elimine.trebuie să știți unde se află toate servitutele și ce restricții sunt asociate cu acestea înainte de a achiziționa o proprietate.,

identificarea unei servitute

nu orice servitute se găsește pe fața faptelor de proprietate, cum ar fi actele de garanție sau de acordare. Unele servitute sunt pur și simplu înregistrate ca parte a înregistrărilor publice.este posibil să rețineți că o servitute este exclusă în Schema B a angajamentului dvs. pentru politica de titlu sau a raportului preliminar al titlului. O astfel de notație ar include o referire la cartea și pagina servitutelor înregistrate.,s-ar putea să nu știți exact unde se află servitutul sau chiar motivul pentru aceasta dacă nu cereți companiei de titlu să vă dea o copie a servitutului real.

nu orice companie de titlu furnizează automat copii ale servitutelor înregistrate, deoarece notificarea că acestea există și sunt excluse de la acoperire este adesea cerința de bază. Raportul preliminar al titlului sau angajamentul de titlu îndeplinește această cerință.este responsabilitatea dvs. să verificați dacă există servitute înainte de a ridica sau construi pe orice zonă a proprietății dvs., Aceste informații nu vor apărea automat pe autorizațiile de construcție, iar solicitarea unei autorizații de construcție nu va duce neapărat la o căutare a servitutelor în registrele publice.

poate servitute afecta valorile de proprietate?

Mai multe servitute pe un teren ar putea limita în mod serios alegerea șantierelor de construcții pe acea proprietate.

liniile electrice de înaltă tensiune care trec printr-o servitute în apropierea unui șantier de construcții altfel mare pot fi inestetice, iar valorile de revânzare ar putea fi afectate, deoarece mulți oameni consideră că trăirea prea aproape de liniile electrice este un risc pentru sănătate.,unii cumpărători ar putea pur și simplu să nu le placă ideea că alții au dreptul să folosească terenul într-un fel, iar această obiecție ar putea duce la pierderea vânzării.

nu presupuneți că, deoarece o servitute nu este utilizată în prezent, aceasta nu va fi niciodată utilizată. Există întotdeauna posibilitatea ca persoana care beneficiază de ea va decide să-l pună în aplicare, atâta timp cât o servitute este parte din fapta ta.discutați cu un avocat cu experiență în domeniul imobiliar pentru a afla cum, când și dacă o servitute poate fi încheiată.,div>

div>

div>

>